fbpx

Protocol heropening Indoorspeeltuin Plezier Coronavirus (Update 08-05-2021)

Coronavirus

UPDATE (29-04-2021): Indoorspeeltuin Plezier is GESLOTEN tot in ieder geval 15 Mei 2021

Indoorspeeltuin Plezier stemt haar beleid rondom het Coronavirus af op het door de regering aangekondigde beleid en volgt de instructies van het RIVM en de GGD strikt op.
Indoorspeeltuin Plezier volgt de communicatie vanuit het RIVM op de voet en past haar beleid continue aan de actuele omstandigheden aan. (Dit protocol is een levend protocol dat wordt aangepast van de actuele situatie in Nederland).

Wij zijn verplicht ons te houden aan de regels van de regering en van de gemeenten.


Wat betekent dit voor Indoorspeeltuin Plezier?
👉 Er zijn per 15 oktober 2020 aangepaste maatregelen (lees hieronder)


Bij binnenkomst is het Protocol Heropening Horeca van Kracht


UPDATE: Er is een beperkte capaciteit per tijdblok 30 personen groot en klein.
Reserveren is verplicht.
Onze horeca is tijdelijk gesloten i.v.m. de aangescherpte Corona maatregelen.
Vol = Vol
Bij een NOSHOW kunnen wij kosten in rekening brengen.*

Het is verplicht om voor alle volwassenen (iedereen van 13 jaar en ouder) om een mondkapje te dragen in een openbare ruimte, tenzij je aan een tafel zit.

UPDATE ENTREEPRIJZEN:
👉Ouders en begeleiders € 4,95 p.p
👉Alle Kinderen € 6,95 p.p (elk tijdsblok) (1 t/m 12 jaar vanaf 12 maanden)
Hoe gaat een bezoek en entree reserveren in zijn werk?
Lees meer op: https://www.indoorspeeltuinplezier.nl/reserveer-een-tafel-voor-het-restaurant-van-indoorspeeltuin-plezier/

Wij werken in tijdblokken (Na elke tijdsblok wordt de Indoorspeeltuin grondig gereinigd en extra geventileerd):
👉 09:00 uur tot 11:30 uur (30 minuten schoonmaken, ventileren)
👉 12:00 uur tot 14:30 uur (30 minuten schoonmaken, ventileren)
👉 15:00 uur tot 17:30 uur 


Je bent vrij om te komen binnen jouw gereserveerde tijdblok, maar dient uiterlijk aan het eind van het tijdsblok ook weer te vetrekken, ongeacht de aankomsttijd. We hopen hier snel meer mogelijkheden in te bieden.

Ouders en begeleiders mogen mee spelen met kinderen onder de 4 jaar in de peuterzone.
Hou rekening met de 1,5 meter afstand tussen andere volwassenen.
Volwassenen zijn niet toegestaan in het grote speelgedeelte en op het springkussen.

(Volwassenen mogen alleen in geval van nood in de toestellen.)

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop

Spelen en bezoek aan Indoorspeeltuin Plezier is op eigen risico.
Er moet altijd worden gereserveerd.
Controle gesprek (Triage/ Gezondheidscheck). Er moet worden gevraagd en bevestigd worden (bij reservering en bij entree) door onze medewerkers of een bezoek risico’s oplevert. (Ziekteverschijnselen Corona-klachten)

UPDATE: Er is een beperkte capaciteit per tijdblok 30 personen groot en klein.
Reserveren is verplicht:
Bij een NOSHOW kunnen wij kosten in rekening brengen.*

Het is verplicht om voor alle volwassenen (iedereen van 13 jaar en ouder) om een mondkapje te dragen in een openbare ruimte, tenzij je aan een tafel zit.

*NOSHOW (u heeft een reservering gemaakt en komt zonder afmelding niet opdagen).


Algemene richtlijnen voor de gasten

👉Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
👉Reserveren voor bezoek is verplicht
👉Verplicht voor alle volwassenen (iedereen van 13 jaar en ouder) om een mondkapje te dragen in een openbare ruimte, tenzij u aan een tafel zit.
👉Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en de medewerkers.
👉 Aan een tafel mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding die niet meer 4 personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten.
👉Aan de bar mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding die uit meer personen
bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten.
👉Op het terras mag je alleen zitten, niet staan.
👉Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt.
👉Indoorspeeltuin Plezier kan gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of griepklachten.
👉Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op
👉Was bij binnenkomst grondig je handen bij de aanwezige desinfectie palen.
👉Was na het toiletbezoek grondig je handen met water en zeep.
👉Betaal contactloos (pin of mobiel)
👉Wanneer je je niet houdt aan de 1,5 meter regels van Indoorspeeltuin Plezier en/of de geldende 1,5 meter regels van de overheid dan kan de toegang tot de indoorspeeltuin worden ontzegd. Schade die Indoorspeeltuin Plezier lijdt door jouw handelen in strijd met die regels kan op jou worden verhaald.
👉 Spelen en Bezoek aan Indoorspeeltuin Plezier is op Eigen risico

Protocol binnen spelen bij Indoorspeeltuin Plezier!


Hoe gaat een bezoek en entree reserveren in zijn werk?
Lees meer op: https://www.indoorspeeltuinplezier.nl/reserveer-entree-kaarten-voor-indoorspeeltuin-plezier/

Om binnen te mogen spelen is het Protocol Heropening Horeca van Kracht.

Wij werken in tijdblokken (Na elke tijdsblok wordt de Indoorspeeltuin grondig gereinigd en extra geventileerd):
👉 09:00 uur tot 11:30 uur (30 minuten schoonmaken, ventileren)
👉 12:00 uur tot 14:30 uur (30 minuten schoonmaken, ventileren)
👉 15:00 uur tot 17:30 uur 
Je bent vrij om te komen binnen jouw gereserveerde tijdblok, maar dient uiterlijk aan het eind van het tijdsblok ook weer te vetrekken, ongeacht de aankomsttijd. We hopen hier snel meer mogelijkheden in te bieden.

Controlegesprek (Triage/ Gezondheidscheck). Er moet worden gevraagd en bevestigd worden (bij reservering en bij entree) door onze medewerkers of een bezoek risico’s oplevert. (Ziekteverschijnselen Corona-klachten)
Ouders en begeleiders mogen mee spelen met kinderen onder de 4 jaar in de peuterzone.
Hou rekening met de 1,5 meter afstand tussen andere volwassenen.
Volwassenen zijn niet toegestaan in het grote speelgedeelte en op het springkussen.

(Volwassenen mogen alleen in geval van nood in de toestellen.)
Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.

UPDATE ENTREEPRIJZEN:
👉Ouders en begeleiders € 4,95 p.p
👉Alle Kinderen € 6,95 p.p (elk tijdsblok) (1 t/m 12 jaar vanaf 12 maanden)
Hoe gaat een bezoek en entree reserveren in zijn werk?
Lees meer op: https://www.indoorspeeltuinplezier.nl/reserveer-een-tafel-voor-het-restaurant-van-indoorspeeltuin-plezier/

Volwassen (vanaf 13 jaar) houden 1,5 meter afstand

Blijf als volwassenen zo veel mogelijk op je plek zitten.

Het is verplicht voor alle volwassenen (iedereen van 13 jaar en ouder) om een mondkapje te dragen in een openbare ruimte, tenzij u aan een tafel zit. Wij willen u graag het advies geven dit te doen.

Spelen is op eigen risico.
Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop


Regels 🚽 toiletbezoek 🚽 Indoorspeeltuin Plezier

 • Beperk toiletbezoeken.
 • Kinderen mogen alleen naar het toilet onder begeleiding van een volwassenen.
 • Maximaal één ouder en één kind tegelijkertijd in de ruimte van de toiletten.
 • Was na het toiletbezoek goed je handen met zeep en desinfecteer je handen daarna net desinfecteergel.
 • Reinig de toiletbril met desinfectiemiddel en papier als je klaar bent, dit is de vinden in het toilet zelf.
 • Volg instructies van het personeel.
 • Het invalidetoilet is voorzien van een verschoonplank
 • Toiletten worden na ieder tijdsblok volledig gedesinfecteerd.

Protocol Restaurant gedeelte Indoorspeeltuin Plezier

👉 Houd 1,5 meter afstand ook bij de ingang.
👉 Wij werken alleen met reserveringen (online via de website of telefonisch 03462150921)
👉 Bij binnenkomst vindt er een controlegesprek plaats om in te schatten of er gezondheidsrisico’s zijn (is/zijn de gast/gasten verkouden en/of hebben ze griepklachten?). Zo ja, dan moet de toegang geweigerd worden.
👉 Als het een groep betreft van drie of meer personen dan moet tijdens het controlegesprek ook gevraagd worden of de gasten een gezamenlijk huishouden vormen. Als dit niet het geval is dient men minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar te waarborgen.
👉 Zijn er geen gezondheidsrisico’s, dan begeleid onze medewerker de gasten op gepaste afstand naar de tafel.
👉Wij hebben markeringen aangebracht om te voorkomen dat (groepen) gasten die even moeten wachten binnen een afstand van 1,5 meter van elkaar komen te staan
👉 Alle gasten moeten bij binnenkomst de handen wassen bij de aanwezige desinfectie palen (of met water en zeep of met een desinfecterende handgel)
👉 Indoorspeeltuin Plezier zorgt dat er voor minimaal 1,5 meter afstand tussen de gasten die aan verschillende tafels zitten.
👉 Meer dan 2 personen aan één tafel die binnen 1,5 meter van elkaar zitten zijn uitsluitend toegestaan als dit personen betreft die een gezamenlijke huishouding vormen (je mag met 2 personen aan 1 tafel zitten binnen 1,5 meter)


Protocol buitenterras van Indoorspeeltuin Plezier

👉Reserveren ook voor het terras is verplicht (https://www.indoorspeeltuinplezier.nl/reserveer-entree-kaarten-voor-indoorspeeltuin-plezier/)
👉Op het terras is een looppad gecreëerd waar 1,5 meter afstand naar de tafels mogelijk is
👉Bij binnenkomst vindt er een controlegesprek plaats om in te schatten of er gezondheidsrisico’s zijn (is/zijn de gast/gasten verkouden en/of hebben ze griepklachten?). Zo ja, dan moet de toegang geweigerd worden.
👉Als het een groep betreft van drie of meer personen dan moet tijdens het controlegesprek ook gevraagd worden of de gasten een gezamenlijk huishouden vormen. Als dit niet het geval is dient men minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar te waarborgen.
👉 Indoorspeeltuin Plezier zorgt dat er voor minimaal 1,5 meter afstand tussen de gasten die aan verschillende tafels zitten.
👉 Meer dan 2 personen aan één tafel die binnen 1,5 meter van elkaar zitten zijn uitsluitend toegestaan als dit personen betreft die een gezamenlijke huishouding vormen (je mag met 2 personen aan 1 tafel zitten binnen 1,5 meter)
👉De tafels, stoelen en menukaarten worden grondig gereinigd als gasten het terras hebben verlaten.


Wat kan ik zelf doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen?

De belangrijkste maatregelen die je kunt nemen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Was je handen regelmatig.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Geen handen schudden
 • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
 • Er geld een advies voor alle volwassenen (iedereen van 13 jaar en ouder) om een mondkapje te dragen in een openbare ruimte, tenzij u aan een tafel zit.
 • Spelen is op eigen risico.
 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.

Voor meer informatie over het Coronavirus verwijzen wij graag naar https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden


Bron: RIVM

Kijk voor meer informatie over het coronavirus (COVID-19) op de site van het RIVM:

Meer informatie over Heropening van de horeca:

 

Comments (9)

Beste,

Ik zou graag met mijn dochtertje van 10maanden een keertje willen langs komen om te kijken hoe ze het vind om bij jullie te klimmen en in de ballenbak te spelen. Nu zie ik staan dat ouders alleen in nood mee mogen de toestellen in. Geldt dit voor alle leeftijden? Want bij de aller kleinste is dit natuurlijk niet realistisch.

Ik hoop van jullie te horen.

Vriendelijke groet,
Robin Royaards.

Dag Robin,

Wij hebben goed geluisterd naar jullie opmerkingen en hebben een paar wijzigingen doorgevoerd.

Belangrijkste en vernieuwde Corona Spelregels!
– Ouders en begeleiders mogen meespelen met kinderen onder de 4 jaar in de peuterzone. (Hou rekening met de 1,5 meter afstand tussen andere volwassenen)
– Volwassenen zijn niet toegestaan in het grote speelgedeelte en op het springkussen. (Volwassenen mogen in geval van nood natuurlijk in de toestellen)
– Reserveren voor ouders/ begeleiders 18+ is verplicht.
– Er is een gelimiteerd aantal bezoekers per tijdsblok.
– We hebben de Indoorspeeltuin zo ingericht dat je zoveel mogelijk overal 1,5 meter afstand kunt houden*.
– We voeren extra schoonmaakrondes uit en na elk tijdblok wordt er 30 minuten schoongemaakt.
* Kinderen tot 13 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden.

Reserveer hier je bezoek: https://www.indoorspeeltuinplezier.nl/reserveer-een-tafel-voor-het-restaurant-van-indoorspeeltuin-plezier/

Als er nog vragen zijn horen wij deze graag>

met vriendelijke groet,

Team Plezier

Zou ook graag op bovenstaande vraag een antwoord willen voor meer duidelijkheid.

Groetjes Gerda

Dag Gerda,

Wij hebben goed geluisterd naar jullie opmerkingen en hebben een paar wijzigingen doorgevoerd.

Belangrijkste en vernieuwde Corona Spelregels!
– Ouders en begeleiders mogen meespelen met kinderen onder de 4 jaar in de peuterzone. (Hou rekening met de 1,5 meter afstand tussen andere volwassenen)
– Volwassenen zijn niet toegestaan in het grote speelgedeelte en op het springkussen. (Volwassenen mogen in geval van nood natuurlijk in de toestellen)
– Reserveren voor ouders/ begeleiders 18+ is verplicht.
– Er is een gelimiteerd aantal bezoekers per tijdsblok.
– We hebben de Indoorspeeltuin zo ingericht dat je zoveel mogelijk overal 1,5 meter afstand kunt houden*.
– We voeren extra schoonmaakrondes uit en na elk tijdblok wordt er 30 minuten schoongemaakt.
* Kinderen tot 13 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden.

Reserveer hier je bezoek: https://www.indoorspeeltuinplezier.nl/reserveer-een-tafel-voor-het-restaurant-van-indoorspeeltuin-plezier/

Als er nog vragen zijn horen wij deze graag>

met vriendelijke groet,

Team Plezier

Update: 16-09-2020
Wij kregen veel vragen van ouders over onze Corona-regels.
Wij hebben goed geluisterd naar jullie opmerkingen en hebben een paar wijzigingen doorgevoerd.

Belangrijkste en vernieuwde Corona Spelregels!
– Ouders en begeleiders mogen meespelen met kinderen onder de 4 jaar in de peuterzone. (Hou rekening met de 1,5 meter afstand tussen andere volwassenen)
– Volwassenen zijn niet toegestaan in het grote speelgedeelte en op het springkussen. (Volwassenen mogen in geval van nood natuurlijk in de toestellen)
– Reserveren voor ouders/ begeleiders 18+ is verplicht.
– Er is een gelimiteerd aantal bezoekers per tijdsblok.
– We hebben de Indoorspeeltuin zo ingericht dat je zoveel mogelijk overal 1,5 meter afstand kunt houden*.
– We voeren extra schoonmaakrondes uit en na elk tijdblok wordt er 30 minuten schoongemaakt.
* Kinderen tot 13 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden.

Hallo,

dank voor jullie vragen.

Op dit moment 2 september 2020 is het niet toegestaan om voor volwassenen de speeltoestellen te betreden. Dit heeft te maken met de corona regels.
Wij kunnen in de speeltoestellen geen 1,5 meter afstand garanderen voor volwassenen.
Dit zijn opgelegde richtlijnen van de autoriteiten.

Helaas zien wij dit natuurlijk ook anders, alleen zijn deze maatregelen er voor uw en onze gezondheid.

hopelijk kunnen we snel terug naar de oude situatie.

nogmaals bedankt voor de vraag en hopelijk tot snel.

Met vriendelijke groet,

Team Plezier

Hoi team plezier,

Wij zouden graag eens langskomen bij jullie maar zijn benieuwd hoe inclusief jullie binnenspeeltuin is. Namelijk hoe zit het bij jullie als je een kindje hebt met een beperking? Kun je dan als begeleider dan wel mee op de toestellen voor 4+? Die van mij heeft soms echt wat hulp nodig…

Ja Als het nodig is dan mag het.

Zijn er op dit moment kinderfeestjes mogelijk?

Dag Shirley,

Bedankt voor je vraag.
Er zijn zeker mogelijkheden om een feestje te vieren bij Plezier. Alleen door de Corona maatregelen zijn er andere opties.
Voor meer informatie en mogelijkheden, kan je een mail met al je wensen sturen naar reservering@indoorspeeltuinplezier.nl,
zodat wij je goed van dienst kunnen zijn.

alvast bedankt,

Team Indoorspeeltuin Plezier

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.