fbpx

Disclaimer

Goed om te weten over de informatie op Indoorspeeltuin Plezier!!

Indoorspeeltuin Plezier heeft met alle mogelijke zorgvuldigheid deze internetsite samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de aangeboden informatie verouderd of niet meer juist is.

Aan de inhoud hiervan kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Linken naar pagina’s van indoorspeeltuinplezier.nl is toegestaan op voorwaarden dat dit de goede naam van de organisatie niet aantast. Ook mag niet de suggestie bestaan dat Indoorspeeltuin Plezier toestemming verleende waar dat niet het geval is. De juiste link is: “https://www.indoorspeeltuinplezier.nl”, met als officiële beschrijving Indoorspeeltuin Plezier.

Op de inhoud van de webpagina’s van indoorspeeltuinplezier.nl en op het eigen logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de organisatie. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van Indoorspeeltuin Plezier.

Indoorspeeltuin Plezier is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de informatie op indoorspeeltuinplezier.nl.

Indoorspeeltuin Plezier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of gevolgen van schade door het gebruik van de informatie en/of links op deze website indoorspeeltuinplezier.nl.

Op de webpagina’s van indoorspeeltuiplezier.nl bevinden zich links naar externe websites. Indoorspeeltuin Plezier is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

 

Doorlinken naar pagina’s binnen de site van indoorspeeltuinplezier.nl is toegestaan onder bovengenoemde voorwaarden.