fbpx

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden die voor Indoorspeeltuin Plezier gelden.
Voor een plezierige en duidelijke sfeer!
...
ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID
ARTIKEL 2: DE OVEREENKOMST
ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN
ARTIKEL 4: VERPLICHTINGEN VAN INDOORSPEELTUIN PLEZIER
ARTIKEL5: VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT/WEDERPARTIJ
ARTIKEL 6: BETALING
ARTIKEL 7: ANDERE TOEPASSELIJKE HUISREGELS
ARTIKEL 8: KLACHTEN EN KLACHTBEHANDELING
ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID
ARTIKEL 10: ANNULEREN
ARTIKEL 11: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.
ARTIKEL 12: OVERMACHT
ARTIKEL 13: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER