Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden die voor Indoorspeeltuin Plezier gelden.
Voor een plezierige en duidelijke sfeer!
...
ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID
ARTIKEL 2: DE OVEREENKOMST
ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN
ARTIKEL 4: VERPLICHTINGEN VAN INDOORSPEELTUIN PLEZIER
ARTIKEL5: VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT/WEDERPARTIJ
ARTIKEL 6: BETALING
ARTIKEL 7: ANDERE TOEPASSELIJKE HUISREGELS
ARTIKEL 8: KLACHTEN EN KLACHTBEHANDELING
ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID
ARTIKEL 10: ANNULEREN
ARTIKEL 11: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.
ARTIKEL 12: OVERMACHT
ARTIKEL 13: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
Bestel nu hier je 10 Rittenkaart van € 52,50 nu voor maar € 45,- MIS HET NIET!!!

De 10 rittenkaart is vrij overdraagbaar. (Je kan broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes, gewoon op de kaart mee laten spelen.)
De rittenkaart is onbeperkt geldig.

Bestel Meteen